پیام دبیر اجرایی همایش

به نام یگانه بی همتا
Dr Esfahani
دومین همایش میکروفلوییدیک و کاربردهای آن در مهندسی و پزشکی، پس از برگزاری موفق اولین همایش در دانشگاه شهید بهشتی در اسفند 1394 و همچنین استقبال گسترده از برگزاری نخستین سمپوزیوم میکروفلوییدیک در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری در سال 1395، 10 و 11 اسفند ماه 1396 در دانشگاه صنعتی شریف و با حمایت مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری برگزار می شود. این همایش با هدف آشنایی فعالان این حوزه با توانمندی های موجود و زمینه های فعالیت سایر پژوهشگران، زمینه سازی انجام پروژه های گروهی کلان در کشور و آشنایی با توانمندی های طراحی و ساخت سامانه های میکروفلوییدیک در کشور برگزار می شود. طی برگزاری این دو همایش و سمپوزیوم میکروفلوییدیک که هر سه در مراکز علمی و پژوهشی معتبر کشور برگزار شد، توان داخلی کشور در این حوزه ارزیابی شد و نتایج خارج از انتظار بود. فعالیت گروه های مختلف در نقاط مختلف کشور و رشد کیفی دستاوردهای حاصل، نوید بخش توسعه این حوزه از فناوری های نوین در آینده می باشد. همچنین حضور شرکت های نوظهور در این حوزه در نمایشگاه جانبی همایش، بسیار امیدوار کننده و بهانه ای برای مسئولان است تا حمایت های خود را از این حوزه عملیاتی نمایند.
در برگزاری این همایش، سازمان ها و افراد فراوانی همکاری داشتند که سپاسگزاری از همه آنها در این متن کوتاه میسر نیست. جا دارد از مسئولان و کارکنان دانشگاه صنعتی شریف به خاطر میزبانی همایش و مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری به خاطر حمایت از همایش سپاسگزاری می نمایم. از استاد دانشمند آقای دکتر سعیدی، دبیر محترم علمی و همین طور کمیته محترم علمی که تصمیم گیرنده اصلی در برنامه ریزی همایش بوده اند، تشکر می شود. همچنین لازم است از آقای دکتر خیراله مجیدی مدیر پروژه میکروفلوییدیک مرکز همکاری های تحول و پیشرفت و همکارانشان به خاطر پیگیری های چند ساله اخیر برای رشد و توسعه این حوزه از فناوری های نوین قدردانی شود. از سرکار خانم آذرنیاد مسئول محترم دبیرخانه همایش که زحمت هماهنگی هر دو دبیرخانه اجرایی و علمی را بر عهده داشتند، به طور ویژه تشکر می کنم. در انتها هم بر خود لازم می دانم از کلیه همکاران کمیته اجرایی، شامل نیروهای داوطلب جوان به خاطر تلاش های بی دریغ آنها، خصوصاً آقای مهندس عابدینی مسئول سایت همایش، آقای مهندس شجاعی و سایر همکارانی که نامی از آنها در این متن کوتاه برده نشد، برای تلاش های ارزنده در برگزاری این همایش سپاسگزاری نمایم.
 
با آرزوی پیشرفت و سربلندی میهن عزیزمان
کسری اصفهانی
عضو هیات علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری