اهداف همایش

  • آشنا ساختن متخصصان کشور در این حوزه با یکدیگر
  • زمینه سازی انجام پروژه های گروهی کلان در کشور با همکاری محققان
  • آشنایی با توانمندی های طراحی و ساخت سامانه های میکروفلوییدیک در کشور